Štúdia

Štúdia

Milí priatelia,

štúdia je dostupná v plnej verzii dolu na konci článku. Tu Vám z nej predkladáme krátku ukážku.

 

Záver:

V tejto štúdii prezentujeme nový prístup k riešeniu sociálnej inklúzie zvýšením účasti MVO na riešení problémov a to najmä takých, ktoré šíria etické hodnoty a sú vo svojich regiónoch kompasom na križovatke cesty dobra a cesty krátkodobého hedonizmu, následného úpadku, stagnácie. Nejde o nálepkovanie „dobrých“ a „zlých“, ale o vzájomné postrkávanie sa, spoluprácu, výmenu dobrých praktík a s tým súvisiaceho altruistického spôsobu života.

Zobraziť celý článok 

Publicita v TV Liptov a TV Karpaty

Milí priatelia,

pozrite si krátke reportáže o projekte v lokálnych televíziách.

Zobraziť celý článok 

Study work: "Siblings"

Dear readers,

I´m very proud to have the opportunity to present you this study All in One Boat!

Regarding the strengthening of mutual cooperation between The Islandic Sibshops and the Slovak- Indian Friendship Society, exchange of good practices, solutions to the pressing issues of today,   social inclusion of the disadvantaged.

 

 

Zobraziť celý článok 

O projekte Všetci na jednej lodi!

O projekte Všetci na jednej lodi!

Projekt Všetci na jednej lodi vyjadruje súdržnosť a potrebu aktívneho euroobčianstva. Od 7-11. novembra 2013 sa konal výmenný pobyt v Reykjavíku a od 23-27. januára 2014 v Piešťanoch, ktorého sa zúčastnili spolu 8 zástupcov neziskoviek a experti. Počas dvoch 5-dňových pobytov sa zrealizovali workshopy a okrúhle stoly, ktoré posilnili MVO, umožnili výmenu dobrých praktík, vzájomných skúseností ako pracovať so znevýhodnenými a ich súrodencami. Na Islande a u nás sme publikovali celý rad článkov, aby sme informovali širokú verejnosť, aký je Island, aké je Slovensko a Slováci. Mgr.Art F.Chudoba nafotil celý rad umeleckých fotografií, aby sme návštevníkom výstavy Aký si, Island? v kultúrnom centre Fontána v Piešťanoch priblížili tento magický ostrov na hranici Európy s Amerikou.

Zobraziť celý článok 

Island a morálna revolúcia . Naše deti zdedia krajinu!

Na najstaršom európskom parlamente v Reykjaviku je nadpis Our children inherit land (Naše deti zdedia  krajinu). Islandská sieť proti chudobe vznikla uprostred morálnej a finančnej krízy v hurhaji mobilizácie ľudí a zvažovaní, zrkadlení spoločnosti, v ktorej chcú ľudia žiť. Aj preto rola tejto  mimovládnej  organizácie značne narástla v očiach verejnosti, ale tiež v médiach a u verejných autorít. Začal dialóg s autoritami, ktorý viedol k zmenám. Spojilo sa viac organizácií, poskytujúcich služby a presadzujúcich morálne hodnoty, právo na Islande. Vzájomne sa podelili o svoje perspektívne pohľady a riešenia krízovej situácie. Pozor, primárne nešlo o politickú revolúciu, ale o znovu inštalovanie hodnotového systému na Islande, namiesto potomkov a ďalšie generácie a nezainteresovaných potrestať skutočných  vinníkov zodpovedných za vládu a finančný sektor. Nik ani nečakal od jedinca, opozičného politika či nepolitika vysúkať z rukáva riešenie zadlžovania, štátneho dlhu, ako prerozdeľovať financie, ako riešiť dôchodkový systém, zdravotnú a sociálnu starostlivosť,  atď.  Zobraziť celý článok 
 

Vitajte!

Srdečne Vás vítame na našej webstránke "Všetci na jednej lodi". V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na: office(a)slovindia.sk
Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.
Za čo im patrí veľká vďaka!